ludo i brzo

31 Okt, 2008

Arhitektura - 7 svetskih cuda

— Autor oliva @ 09:18

Arhitektura je oduvek bila kombinacija kulture i umetnosti. Stari Grci su se prvi osvrnuli i izdvojili najveća dela ove vrste. Nazvali su ih sedam svetskih čuda. Neka su i danas misterija: kako su građene, kojom tehnikom, kojom snagom i na kraju, kako je moguće da tako postojano stoje posle nekoliko hiljada godina - koji su to majstori uspeli da naprave tako precizne projekte.

VELIKA PIRAMIDA U GIZI je najstarijei jedino do danas očuvano svetsko arhitektonsko čudo. Nalazi se u Egiptu, u gradu Giza, nekropolju antičkog Memfisa, a danas deo Kaira. Izgrađena je po nalogu faraona Kufua (ili Keopsa), oko 2560. g.p.n.e. kao njegova grobnica. Veruje se da je izgradnja piramide trajala oko 20 godina. Kada je izgrađena, bila je visoka 145,75 m. Tokom godina, vrh piramide je urušen za oko 10 m. Bila je to najviša građevina na Zemlji tokom 4300 godina (do pred kraj 19. Veka). Ugao stranica u odnosu na osnovu iznosi 51 stepen i 51 minut. Svaka strana je orijentisana prema jednoj od četiri strane sveta. Horizontalni presek građevine uvek je kvadratan u bilo kom delu, a dužina stranice osnove iznosi tačno 229 m. Cela građevina se sastoji od približno 2 miliona kamenih blokova od kojih svaki teži više od dve tone. Sa severne strane nalazi se ulaz u piramidu. Više prolaza, galerija i holova vodi ili u glavnu odaju kraljevske grobnice ili u pomoćne prostorije. Kraljevska grobnica nalazi se u središtu piramide. Sarkofag je napravljen od crvenog granita, kao i zidovi grobnice. Sve je toliko precizno uklopljeno, da nema ni milimetar zazora. Prostor koji zauzima Velika piramida dovoljan je da unutar sebe obuhvati katedralu Svetog Petra u Rimu i katedrale u Milanu i Londonu - zajedno.

VAVILONSKI VISEĆI VRTOVI Ostaci visećih vrtova u Vavilonu nalaze se na istočnoj obali reke Eufrat, na oko 50 km južno od Bagdada, u Iraku. Smatra se da su izgrađeni za vreme vladavine Nabukodonosora II (604-562. g.p.n.e.) po želji njegove supruge. Neki noviji podaci ukazuju da je vrtove sagradio drugi vladar - Senaherib, i to oko 1000 godina ranije. Najnovijim arheološkim istraživanjima drevnog grada Vavilona u Iraku otkriveni su temelji kraljevske palate, ostaci lučnih svodova i odličan sistem navodnjavanja u južnom delu palate, kao i masivni zidovi debljine 25 metara za koje se pretpostavlja da su ostaci samih terasa. Detaljni opisi visećih vrtova pronađeni su u delima grčkih istoričara Berosa i Diodorusa Sikulusa.

HRAM BOGINJE ARTEMIDE Hram u starogrčkom gradu Efesu, u Maloj Aziji (danas Turska), podignut je u slavu Artemide - grčke boginje lova, divljine i plodnosti. Danas su to samo ostaci temelja. Iako temelj hrama potiče još iz VII veka p.n.e, građevina je konstruisana i podignuta 550. g.p.n.e. Novac za izgradnju mermernog hrama izdvojio je lidijski kralj Krosos, a hram je osmislio i projektovao grčki arhitekta Herosifron. Hram je bio ukrašen bronzanim statuama koje su izvajali najumešniji umetnici tog doba: Fidija, Polikleit, Kresilas i Fradmon. Hram je služio kao religijsko zdanje, ali i kao tržnica. 356. g.p.n.e. spaljen je do temelja. Dve decenije je bilo potrebno obnoviti ga a 401. g.p.n.e. Sveti Jovan Hrizostom potpuno ga je srušio.

STATUA BOGA ZEVSA Statua boga Zevsa - vrhovnog boga starih Grka, u čiju čast su se održavale Olimpijske igre, nalazila se na prostoru same Olimpije po kojoj su igre i dobile naziv. Zevsov hram konstruisao je arhitekta Libon i on je izgrađen oko 450. g.p.n.e. Atinski skulptor Fidija je izgradnju statue započeo oko 440 g.p.n.e. Osnova statue bila je 6,5 m široka i 1 m visoka. Visina same statue je bila 13 m (današnja četvorospratnica). Podnožje trona bilo je ukrašeno rezbarijama sfinge i figurama Pobede sa krilima, skulpturama grčkih bogova Apola, Artemide i Niobine dece, kao i mitskih bića. Na Zevsovoj glavi nalazio se venac od maslinovog šiblja. U njegovoj levoj ruci nalazio se skiptar sa orlom na vrhu, a njegova odeća je bila ukrašena rezbarijama životinja i ljiljana. Fidijina radionica i danas postoji, identična po veličini i na istom mestu kao i u vreme kada je postojao Zevsov hram.

MAUZOLEJ U HALIKARNAKASU Nalazi se u gradu Bodrumu, na obali Egejskog mora, u jugozapadnom delu današnje Turske. Projekat grobnice za karijskog kralja Mauzola poveren je njegovoj ženi i sestri Artemidi. Građevina je završena oko 350. g.p.n.e. Sama konstrukcija Mauzoleja bila je pravougaona u osnovi, dimenzija 40 m x 30 m. Grobnica i sarkofag izrađeni su od alabastera i ukrašeni zlatom i postavljeni u centralnom delu Mauzoleja, na uzdignutom podijumu popločanom mermerom i okruženom kolonadama (stubovima) u jonskom stilu. Kolonade su podupirale piramidalni krov takođe ukrašen statuama i kipovima. Na vrhu krova nalazila se statua koja je predstavljala kočije koje su vukla četiri konja. Ukupna visina Mauzoleja bila je 45m, od čega je centralni podijum sa grobnicom bio visok 20m, 12m su bile visoke kolonade, 7m piramidalni krov i 6m statua kočija na vrhu krova. Na građevini se nalazilo nekoliko desetina statua ljudi, lavova, konja i drugih životinja u prirodnoj veličini i većih. Isklesali su ih četiri grčka skulptora - Briaksos, Leohares, Skopas i Timoteus, pri čemu je svaki od njih ukrašavao po jednu stranu Mauzoleja. Danas se po imenu ove građevine sve velike i raskošne grobnice nazivaju mauzolejima.

KOLOS SA RODOSA Na ostrvu Rodos nalazila su se 3 grada-države (polisa): Lalisos, Kamiros i Lindos. Kolos sa Rodosa predstavlja simbol jedinstva ova tri naroda. Statua se nalazila na samom ulazu u luku Mitraki ostrva Rodos u Grčkoj. Statua je posvećena grčkom bogu Sunca, Heliosu. Izgradnja statue trajala je 12 godina i završena je 282. g.p.n.e. Snažan zemljotres koji je pogodio Rodos 226. g.p.n.e. slomio je Kolosa na najslabijem mestu - u kolenu. Skoro 1000 godina statua je ležala polomljena. 654. g.n.e Arapi su napali Rodos. Uzeli su ostatke polomljenog Kolosa i prodali ih Siriji.

SVETIONIK U ALEKSANDRIJI Nalazio se na drevnom ostrvu Farosu u blizini grada Aleksandrije u Egiptu. Izgradnju je započeo Ptolomej Soter oko 290. g.p.n.e, a ona je završena nakon njegove smrti, tokom vladavine njegovog sina Ptolomeja Filadelfija. Sostratus, Euklidov savremenik, bio je arhitekta svetionika, ali su detaljne proračune za građevinu izvršili naučnici aleksandrijske biblioteke-muzeja. Svetionik je bio posvećen bogovima spasiteljima - Ptolomeju Soteru (u prevodu znači spasitelj) i njegovoj ženi Berenis. Vekovima je Faroski svetionik bio znamenje aleksandrijske luke koji je noću svetleo pomoću upaljene vatre, a danju je ogledalima reflektovao sunčevu svetlost. Svetlost ovog svetionika mogla se videti na 50 km od aleksandrijske obale. Invazije Arapa, zemljotresi i na kraju egipatski sultan, potpuno su ga uništili a njegov mermer iskorišćen je za tvrđavu.


Komentari

 1. e Ameri su stvarno.... da je bar kip slobode bio namenjen njima pa i da se ocuti, ali ovako mislim stvarnoooo!!!!

  Autor marko — 28 Maj 2010, 16:18

 2. Cula sam i ja za spisak novih svetskih cuda... Ne priznajem, ovo su cuda! :)
  Oliva i njeni blogovi su zakon!!!

  Autor marinamet — 20 Nov 2008, 22:23

 3. Cuda su zakon....

  Autor markomet — 17 Nov 2008, 16:02

 4. Istorija je tako tajnovita, u smislu da krje hiljade tajni i procesa.Npr.Zasto je izgradjena piramida tako precizno i u svim tim merama, mora da postoji nesto? :-)

  Autor marko — 14 Nov 2008, 17:39

 5. Ovo su bila i ostala svetska cuda... A tih novih sedam se ne racuna. Sve kako Oliva kaze. :)

  Autor markomet — 13 Nov 2008, 17:43

 6. Postoji i spisak novih sedam svetskih cuda "NEW 7 WONDERS OF THE WORLD" koji se po mom misljenju pojavio bez razloga, ipak istorija je istorija. Al verovatno je to opet amerika umesala svoje prste, posto oni nemaju istoriju i tako napravili spisak novih 7 cuda da bi svrstali svoj "Kip Slobode" na koji su tako ponosni ! :)

  Autor Stefan — 12 Nov 2008, 12:47

 7. A gde je tu Djavolja Varos ... :) Mora bre i ona tu da se uvrsti ... ;)

  Autor krle86 — 11 Nov 2008, 11:34


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me